Lijnbaan e.o.

Reconstructie elektra, gas- en waterleidingen Lijnbaan e.o.

Van den Heuvel reconstrueert in opdracht van Stedin en Evides de elektrakabels, water- en gasleidingen aan de Lijnbaan e.o. te Dordrecht. Hier zullen we in verschillende straten werkzaamheden uitvoeren. Het doel van dit project is de leveringszekerheid van elektra, gas- en watervoorziening voor de toekomst te borgen. Dit doen we door de bestaande hoofdleidingen te vernieuwen.

Vragen?

Neem contact met ons op met onze omgevingsmanager:


Angela Roeland

06-23281624

omgevingsmanager@deomleiding.nl

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden starten begin april 2023 en duren ongeveer tot eind oktober 2023. Aanwonenden bewoners en zakelijke gebruikers zijn hierover per brief geïnformeerd. Wanneer er leveringsonderbrekingen elektra, gas en/of water plaatsvinden worden gebruikers hier nog specifiek over geïnformeerd.

Locatie werkzaamheden
sleep mij

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Voor het verwijderen en de aanleg van de kabels en leidingen verrichten wij voornamelijk graafwerkzaamheden in de trottoirs. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren kan het voorkomen dat wij delen van de openbare weg afzetten. Zo worden openbare parkeerplaatsen soms tijdelijk buiten gebruik gesteld en wordt verkeer tijdelijk omgeleid. Parkeerverboden worden twee weken vooraf kenbaar gemaakt. Op het moment dat er toch een voertuig binnen een parkeerverbod staat dan zal de gemeente deze wegslepen. Woningen en panden blijven altijd bereikbaar, bijvoorbeeld met behulp van loopbruggen. Heeft u een handicap of beperking en speciale wensen, neem gerust contact met ons op en dan kijken we samen naar de mogelijkheden.Opslag van materiaal en materieel

Voorafgaand en gedurende onze werkzaamheden slaan wij bij u in de buurt materialen op.Leveringsonderbrekingen

Tijdens de werkzaamheden kunt u te maken krijgen met geplande leveringsonderbrekingen. Bij werkzaamheden aan de hoofdleidingen worden klanten door de netbeheerder vooraf per brief geïnformeerd over de geplande onderbreking. Onderbrekingen door werkzaamheden aan de aansluitleidingen worden door onze eigen monteurs met de klant afgestemd.

Contactformulier

Heeft u een vraag of opmerking over onze werkzaamheden? Wij horen het graag.

ÔČç