Werken aan uw energievoorziening in de Provincie Gelderland

Oorzaak van de werkzaamheden

Overal in Nederland staan elektriciteitshuisjes. In Gelderland zijn deze huisjes van netbeheerder Liander. De huisjes noemen we ook wel middenspanningsruimtes (MS-ruimte). De ruimte maakt de energie die daar met hoge spanning binnenkomt geschikt voor het gebruik in uw woning of bedrijfspand.  

De afgelopen jaren zijn we steeds meer stroom gaan gebruiken en dit gaat in de toekomst alleen nog maar toenemen. De MS-ruimtes gaan we daarom opknappen en moderniseren.  

Hoe doen we dat?

De onderdelen in de MS-ruimte worden vervangen. Daarvoor moeten we deze tijdelijk buiten bedrijf stellen.  Hierdoor kunnen onze monteurs veilig werken. Om ervoor te zorgen dat u toch gebruik kunt blijven maken van elektriciteit, wordt het elektriciteitsnet aangesloten op een noodstroomaggregaat of tijdelijk op een andere MS-ruimte. Wanneer  sprake is van een verouderde ruimte, dan wordt het huisje gesloopt en plaatsen we een nieuw compacter huisje. Afhankelijk van de werkzaamheden zullen deze 1 ½  tot 2 weken duren.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Wanneer we bij u in de buurt zijn, ontvangt u per brief een vooraankondiging over de werkzaamheden. De brief bevat meer informatie over wat de werkzaamheden voor u betekenen en de vermelding van het bedrijf die deze werkzaamheden in opdracht van Liander uitvoert. (Van den Heuvel of Van de Beek)

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Wanneer we bij u in de buurt zijn, ontvangt u per brief een vooraankondiging over de werkzaamheden. De brief bevat meer informatie over wat de werkzaamheden voor u betekenen en de vermelding van het bedrijf die deze werkzaamheden in opdracht van Liander uitvoert. (Van den Heuvel of Van de Beek)

Verkeersmaatregelen

Om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, kan het voorkomen dat wij delen van de openbare weg afzetten. Zo worden openbare parkeerplaatsen soms tijdelijk buiten gebruik gesteld en wordt verkeerd tijdelijk omgeleid.

Graaf- en montagewerkzaamheden

Rondom de MS-ruimte worden de kabels opgegraven en deels vervangen. Het aanwezige straatwerk wordt daarvoor tijdelijk verwijderd. De verouderde onderdelen in de MS-ruimte worden  verwijderd en via de toegangsdeur afgevoerd. Nieuwe onderdelen worden op dezelfde wijze naar binnen gebracht. Voor al deze werkzaamheden worden machines en andere hulpmiddelen ingezet.

Toegangsbelemmering

Woningen en panden blijven altijd bereikbaar. Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van loopbruggen. Heeft u een handicap of beperking en speciale wensen? Neem gerust contact met ons op en dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Geluidshinder

Graaf- en sloopwerkzaamheden gaan vaak gepaard met de aanwezigheid van rijdend materieel, waardoor u mogelijk geluidshinder ervaart. Geluidshinder kan ook veroorzaakt worden door de aanwezigheid van de noodstroomaggregaat welke in de nabijheid van de MS-ruimte geplaatst wordt. Eventuele hinder proberen we tot een minimum te beperken.

Bronnering

In geval van een te hoge grondwaterspiegel, pompen we het grondwater weg om de sleuf droog te maken. Het water dat opgepompt is,wordt op de bestaande waterafvoer geloosd.

Ruimtebeslag

In de directe nabijheid van de werkzaamheden wordt een werkdepot ingericht. Dit bestaat uit een noodstroomaggregaat, container, schaftkeet en toiletvoorziening. Hier staan overdag ook de bedrijfsauto’s van het personeel die de werkzaamheden uitvoeren. Bij de inrichting houden we uiteraard rekening met het beperken van eventuele hinder.

Spanningsonderbrekingen

Tijdens de werkzaamheden gaat tijdelijk de spanning van de kabels af. Hierdoor kunnen onze monteurs veilig werken. Dit betekent dat u korte tijd geen stroom heeft. U krijgt van tevoren een brief waarin u op de hoogte wordt gesteld over de geplande spanningsonderbreking.

Vragen?

Neem contact met ons op!

Ronald Struijk, Hoofduitvoerder

06 – 13 23 67 42

R.Struijk@heuvelgroep.nl


Meer informatie?

Check de website van Liander !