Bedrijvengebied Overvecht

Sanering water- en gasleiding bedrijvengebied Overvecht

Van den Heuvel vernieuwt in bedrijvengebied Overvecht in opdracht van Stedin en Vitens de water– en gasleidingen. Het doel van dit project is de leveringszekerheid van de water en gasvoorziening voor de toekomst te borgen. Dit doen we door de bestaande hoofdleidingen en, waar nodig, de aansluitleidingen te vernieuwen.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden starten begin maart 2021 en duren ongeveer tot april 2022. Hierover heeft u hoogstwaarschijnlijk per brief een vooraankondiging over ontvangen. Voordat er gestart wordt in een straat krijgen aanwonenden meer informatie over de werkzaamheden.


Wat merkt u van de werkzaamheden?

Voor de aanleg en het verwijderen van de kabels en leidingen verrichten wij voornamelijk graafwerkzaamheden in de trottoirs. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren kan het voorkomen dat openbare parkeerplaatsen tijdelijk buiten gebruik worden gesteld en verkeer tijdelijk wordt omgeleid. Parkeerverboden worden twee weken vooraf kenbaar gemaakt. Op het moment dat er toch een voertuig binnen een parkeerverbod staat dan zal de gemeente Utrecht deze wegslepen.  

Vragen?

Neem contact met ons op!

Rene van den Berg, Uitvoerder

06 - 29 45 37 88

r.v.d.berg@heuvelgroep.nl


Inloopspreekuur:

iedere donderdag van 09:00 tot 10:00 uur (alleen op afspraak)

Sint Laurensdreef bij 27, Utrecht

Vragen? Check onze FAQ!

Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Meterkast

Tijdens de werkzaamheden zullen onze monteurs soms in de meterkast willen kijken of handelingen moeten verrichten. Onze monteurs kunnen zich legitimeren met een bedrijfspas. Vraag hier gerust naar.  


Inritten

Op het moment dat er een inrit gepasseerd dient te worden dan wordt de exacte datum en tijdstip met de eigenaar en/of gebruikers afgestemd.


Opslag van materiaal en materieel

Voorafgaand en gedurende onze werkzaamheden slaan wij bij u in de buurt materialen op.


Leveringsonderbrekingen

Tijdens de werkzaamheden kunt u te maken krijgen met geplande leveringsonderbrekingen. Bij werkzaamheden aan de hoofdleidingen worden klanten door de netbeheerder vooraf per brief geïnformeerd over de geplande onderbreking. Onderbrekingen door werkzaamheden aan de aansluitleidingen worden door de monteurs met de klant afgestemd.


Corona en werkzaamheden

Al onze medewerkers werken volgens de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften van het RIVM. Wij willen u vragen deze ook in acht te nemen. Houd minimaal 1,5 meter afstand van onze monteurs. Spreek ze alleen aan als het echt nodig is. Zo kunnen zij hun werk veilig uitvoeren.

Review

Bent u tevreden of heeft u juist een minder goede ervaring gehad? Laat het ons weten. Reviews gebruiken wij voor het monitoren en verbeteren van onze dienstverlening. Persoonsgegevens zullen niet gepubliceerd of extern gedeeld worden zonder uitdrukkelijke toestemming.

Sterren

Contactformulier

Heeft u een vraag of opmerking over onze werkzaamheden? Wij horen het graag.